Com votar?

En quina data serà la votació de la Consulta sobre el futur polític de Catalunya 2014?

El dia de la votació presencial de la Consulta sobre el futur polític de Catalunya 2014 és el 9 de novembre de 2014.

 

Com puc votar?

Es pot votar de manera presencial el dia 9 de novembre o de manera anticipada en el cas dels col·lectius habilitats per fer-ho.

 

Es pot votar anticipadament?

Durant el període del 20 al 25 d’octubre de 2014, s’habilitarà la votació anticipada per als següents col·lectius específics:

A l’estranger:

  1. Els catalans i catalanes residents a l’estranger de manera permanent.
  2. Les persones residents a Catalunya que es trobin a l’estranger de manera temporal.

A Catalunya:

  1. Els treballadors mobilitzats el dia de la votació presencial ordinària en el dispositiu organitzatiu de la consulta o en el funcionament de serveis i infraestructures socials crítiques.
  2. Les persones amb un nivell de dependència acreditat per certificat mèdic oficial que no poden desplaçar-se als locals de consulta el dia de la votació presencial ordinària.
  3. Les persones que disposin d’una comunicació d’hospitalització prevista per a la setmana del 9 de novembre de 2014.
  4. Les persones internes en centres penitenciaris o centres de menors de Catalunya.

 

Formularis

Presol·licitud de vot anticipat per dipòsit de persones internes en centres penitenciaris o centres de menors de Catalunya [PDF,58,62 KB.]
Aquesta presol·licitud, un cop formalitzada, esdevé sol·licitud en el moment de la votació anticipada, quan la persona interessada acredita personalment la seva identitat i la signa.

Presol·licitud de vot anticipat per dipòsit de persones amb un nivell de dependència acreditat[PDF,72,98 KB.]
Aquesta presol·licitud, un cop formalitzada, esdevé sol·licitud en el moment de la votació anticipada, quan la persona interessada acredita personalment la seva identitat i la signa.

Presol·licitud de vot anticipat per dipòsit a l’exterior dels catalans i catalanes residents a l’estranger de forma permanent [PDF,85,62 KB.]
Aquesta presol·licitud, un cop formalitzada, esdevé sol·licitud en el moment de la votació anticipada, quan la persona interessada acredita personalment la seva identitat i la signa.

Presol·licitud de vot anticipat per dipòsit a l’exterior dels residents a Catalunya que es troben a l’estranger de forma temporal [PDF,85,66 KB.]
Aquesta presol·licitud, un cop formalitzada, esdevé sol·licitud en el moment de la votació anticipada, quan la persona interessada acredita personalment la seva identitat i la signa.